_MG_9168_oriznuto-shora-02
souboj_ilustrace-data-01
souboj_ilustrace-data-02

Ilustrace a sazba knihy Souboj od Antona Pavloviče Čechova, výsledek mojí bakalářské práce v ateliéru Ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze.

Illustrations and typesetting of The Duel, written by Anton Pavlovich Chekhov. This is my bachelor’s work in the studio of Illustration and Graphics at UMPRUM in Prague.