diplomka_ilustrace-data_kostymy-03
diplomka_ilustrace-data_povolani-01
diplomka_ilustrace-data_vzhled-01
diplomka_ilustrace-data_vlastnosti-01
diplomka_ilustrace-data_jidlo-a-piti-01
diplomka_ilustrace-data_01

Série obrazových anglicko-českých slovníků. Každý z plakátů je na jiné téma, například vlastnosti, vzhled, kostýmy apod. Diplomová práce v ateliéru Ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze.

Series of english-czech picture dictionaries. Each poster has different theme, for example characteristics, look, costumes, etc. Diploma work I made in the studio of Illustration and Graphics at UMPRUM in Prague.