Meander_zed_01-b
Meander_zed_04
Meander_zed_03-c
Meander_zed_02
Meander_zed_05-b
Meander_zed_06
Meander_zed_07

Malba na zdi v novém knihkupectví nakladatelství Meander ve Vratislavově 74/7 v Praze.

Painting on the wall in the Meander publishing house bookshop in Prague.