Nove-druhy_detail
Nove-druhy_obalka
Nove-druhy_data-02

Nové druhy je autorská kniha o tvorech, kteří žijí v naší domácnosti, ale my o nich nevíme. Jeden se specializuje na vysosávání náplně z koblih, jiný zanechává chlupy na mýdle. Vytvořeno v ateliéru Ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze.

New species is author’s book about creatures living in our homes (without us knowing it). One of them specializes on sucking the doughnut filling, another one leaves hairs on the soap. I made the book in the studio od Illustration and Graphics at UMPRUM in Prague.