Obrazovy-slovnik_Strasidelny-17
Raketa_data-02

Obrazové anglicko-české slovníky na rozličná témata do dětského časopisu Raketa.

English-czech picture dictionaries about different kinds of themes, made for the children magazine Raketa.